Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Bodutleie Nordnes AS samler inn og bruker personopplysninger.

Kontakt oss om noe er uklart, eller du lurer på hvilke opplysninger vi har om deg.

Personopplysninger er alle typer av informasjon som kan relateres til en identifiserbar person, slik som navn, IP-adresse, e-postadresse, tlfnummer osv.

Formålet med behandling av personopplysninger

Vårt formål ved innsamling av personopplysninger er for å behandle kunder. Vi trenger disse opplysningene for å ta kontakt med deg, for å utføre kredittsjekk og for å inngå kontrakt for leie.

Vi bruker ikke personopplysninger til andre formål enn det som opprinnelig var intensjonen.

Hvordan vi samler inn personopplysninger

Vi samler inn opplysninger som navn, tlfnummer og e-post gjennom skjema på nettsiden. Dette er opplysninger du frivillig gir oss.

Opplysningene blir registrert i nettsiden.

Hvem som har tilgang til dataene

Det er kun vi i Selvbetjeningslageret som har tilgang til personopplysningene samt nettsiden. Vi selger ikke informasjonen videre til tredjeparter.

Hvor lenge lagrer vi data?

Dersom du har et kundeforhold med oss lagrer vi dine personopplysninger så lenge kundeforholdet varer. Om vi har samarbeidsinteresse ved senere anledning, beholder vi av og til opplysninger også etter avsluttet kundeforhold. Vi beholder nødvendige og lovpålagte opplysninger for regnskaps- og historiske grunner.

Din rett til innsyn, retting og sletting

Du har rett på innsyn i de opplysningene vi har lagret om deg, hva de brukes til, hvem som har tilgang til de, hvor lenge de blir lagret og hvor dataene er hentet fra. Du har rett til å be om endring av dine opplysninger.

Du har også rett til å kreve sletting av personopplysninger du mener er unødvendig. Du har også rett til å trekke tilbake ditt samtykke dersom et samtykke var utgangspunktet for vår lagring av dataene. Kontakt oss gjerne for innsyn, retting eller sletting, eller om det skulle være noe annet du lurer på.


Leave a Reply